Privacy- en cookiebeleid

Bij Madebysens geven veel om jouw privacy en voldoen dan ook aan de AVG-wetgeving. Wij verwerken daarom uitsluitend alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden!! Op deze pagina geven we je meer informatie over onze privacybeleid en het gebruik van cookies op deze website.

Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke

Binnen de AVG wordt er een onderscheid gemaakt tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn zowel een verwerker als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats bijv.) die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast verwerken we de gegevens die jij bij ons opslaat via bijvoorbeeld de hostingpakket en via de maildienst die je van ons afneemt. Voor deze gegevens bij jij zelf de verwerkingsverantwoordelijke en moet je dus ook zelf met de mensen van wie jij contactgegevens verzamelt en beheert een overeenkomst sluiten.

Volgens de AVG betekent dit dat wij met elke klant een verwerkingsovereenkomst moeten sluiten. Je begrijpt vast dat dit, vanwege de grote hoeveelheid klanten, voor ons niet te doen is. Maar doordat wij al een overeenkomst met elkaar hebben, en hieraan onderliggend onze algemene voorwaarden, hebben we ervoor gekozen om onze bepalingen uit de AVG te verwerken in onze algemene voorwaarden. Deze zijn terug te vinden in de bijlage van onze algemene voorwaarden.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam, adres, plaats (NAW);
 • Naam contactpersoon;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (alleen als er toestemming is gegevens voor afschrijvingen via een SEPA incasso);
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Indien je ook gebruik maakt van onze e-maildiensten verwerken wij ook de e-mailadressen die wij voor je hebben aangemaakt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening na te komen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Voor het afhandelen van jouw betaling(en);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens! Onze website en/of dienst heeft tevens niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Alle gegevens worden gedurende de looptijd van je overeenkomst bewaard. Na verloop van de overeenkomst worden alle gegevens binnen twaalf maanden verwijderd. Vanwege fiscale redenen zijn wij wettelijk verplicht facturen en dergelijke documenten en bijbehorende gegevens gedurende zeven jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Madebysens verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Madebysens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Waar worden cookies voor gebruikt?

Wij vragen geen persoonlijke gegevens van u voor het surfen op onze website. Het klikgedrag van de gebruikers wordt wel geregistreerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de pagina´s die bezocht worden, de muisklikken op de pagina’s, de bestemmingen die opgevraagd worden en vanaf welke pagina onze website weer verlaten wordt, geregistreerd worden. Deze informatie gebruiken wij alleen om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten en om ons aanbod beter te kunnen aan de wensen van de bezoekers. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek. Om deze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics.

Wat is een cookie?

Deze gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen en kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan.

Afmelden cookies?

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Welke partij plaatst de cookies? Wat is het doel van het plaatsen van de cookies? Hoe lang blijven de cookies geplaatst/ bewaard? Wat is het gevolg/zijn de gevolgen voor u als de cookie niet accepteert?
Google Analytics Registreren van het klikgedrag 2 jaar Uw data wordt niet meegenomen bij het verbeteren van de gebruikservaring
Google Adwords Tracken van sales en klik gegevens t.b.v. gerichte aanbiedingen en reizen op zoekwoorden 30 dagen U ontvangt geen gerichte, voor u interessante, aanbiedingen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres.

Je hebt van ons een klantnummer (staat in je overeenkomst/op je facturen) gekregen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou dit klantnummer met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

 

Vragen en feedback

Madebysens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2019. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Madebysens B.V.
 • John M. Keynesplein 12
 • 1066 EP Amsterdam